CEPI inviterer til filmvisning og debatt om COVID-pandemien og følgene av å ikke ha god nok pandemiberedskap

  • 11. May 2023
  • 18.00-20.30
  • Påmeldingen er ekstern