Dialogmøte om kliniske studier i Norge

Vi inviterer til dialogmøte om kliniske studiers rolle i en bærekraftig helsetjeneste.

  • 2. May 2022
  • 13.00-16.00
  • Universitetsgata 26
  • Påmeldingen er ekstern