Fremtidens kliniske studier – innovasjon og samarbeid til pasientens beste

  • 26. Sep 2019
  • 14.00-17.00
  • Påmeldingen er ekstern