Klinikernes rolle ved innføring av nye behandlinger – hva bringer fremtiden?

  • 22. Nov 2023
  • 13.00-19.00
  • Påmeldingen er ekstern