Miljø og bærekraft – farmasøytens fotavtrykk, er vi bevisste på våre spor?

  • 13. Sep 2022
  • 09.00-16.00
  • Påmeldingen er ekstern