Norges Tekniske Vitenskapsakademis (NTVA) seminar om kunstig intelligens og maskinlæring

  • 30. Nov 2023
  • 18.00-20.00
  • Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo0
  • Påmeldingen er ekstern