Pasientsamarbeid: møte om bivirkninger, livskvalitet og brukermedvirkning

  • 9. Feb 2022
  • 12.00-14.30
  • Påmelding er stengt