Pasientsamarbeid: møte om bivirkninger, livskvalitet og brukermedvirkning

  • 9. Feb 2022
  • 11.30-16.15
  • Påmelding er åpen