Tidspunkt: Tirsdag 17. januar kl. 14.30-15.30

Sted: KA12, store auditorium, 1. etg., Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital

Arrangementet strømmes og kan følges på regjeringen.no.

Persontilpasset medisin er en utvikling som allerede preger helsetjenestene og som kommer til å gjøre det innenfor flere fagfelt fremover. Regjeringens strategi for persontilpasset medisin 2023-2030 bygger på Nasjonal strategi for persontilpasset medisin (2017–2021), og oppfølgingen av denne.

På lanseringsseminaret vil statsråden presentere regjeringens visjon for persontilpasset medisin og mål for strategiperioden. Seminaret gjennomføres som et åpent seminar.

I etterkant av presentasjonen blir det kommentarer fra flere, blant andre Terje Rootwelt, adm.dir. Helse Sør-Øst RHF og Nicolas Vaugelade Baust, nordisk forskningssjef Novartis og leder av innovativ helseinfrastruktur-utvalget i LMI.

Se programmet på regjeringen.no