Seminar om pressemeldinger

Hva sier reklamereglene om pressemeldinger? Og hva er en god pressemelding, sett fra pressen sted? Og hvem er egentlig pressen? Det kan du lære mer om 25. oktober.

  • 25. Oct 2021
  • 09.00-15.30
  • Essendrops gate 3, Majorstuen