SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap

  • 15. Aug 2018
  • 19.30-21.00
  • Påmelding er åpen