Symposium om kreftrelatert nevropatisk smerte (Cancer Related Neuropathic Pain: Challenges and Future Perspectives)

  • 16. Nov 2022
  • 14.00-18.00
  • Rikshospitalet
  • Domus medica
  • Påmeldingen er ekstern