Teknologidagen 2020

  • 29. Oct 2020
  • 17.00-19.30
  • Påmeldingen er ekstern