Partnerskap for økt helsedataforskning

  • 13. Apr 2023
  • 10.00-16.00
  • St. Olavs Hospital
  • Øya Helsehus, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Påmeldingen er ekstern