Regler for markedsføring av legemidler

I tillegg til myndighetenes reklameregler har LMI utarbeidet egne regler for markedsføring av legemidler. Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet.

LMIs regelverk for markedsføring av legemidler

Veterinærmedisin

For legemiddelselskaper som utvikler legemidler til dyr/fisk gjelder Legemiddelforskriften kapittel 13. I tillegg har LMI et eget bransjeregelverk for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler. Reglene ble sist endret på generalforsamling 12. mars 2015.

Regler for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler

Årsrapport

Årsrapport 2018

Country code report 2018 Norway

Årsrapport 2017