Regler for legemiddelinformasjon

I tillegg til myndighetenes reklameregler har LMI utarbeidet egne regler for markedsføring av legemidler. Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet.

LMIs regelverk for markedsføring av legemidler

Internasjonale regelverk

Den internasjonale legemiddelindustriforeningen IFPMA oppdaterte sin Code of Practice i 2018. LMI slutter seg til IFPMAs Code of Practice og Ethos.

Også den europeiske legemiddelindustriforeningen EPFIA har oppdatert sin Code of Practice. I 2019 slo EFPIA sammen sine tre regelverk (HPC, PO og Disclosure) til ett forenklet regelverk. LMI slutter seg også til EFPIAs Code of Practice.

Veterinærmedisin

For legemiddelselskaper som utvikler legemidler til dyr/fisk gjelder Legemiddelforskriften kapittel 13. I tillegg har LMI et eget bransjeregelverk for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler. Reglene ble sist endret på generalforsamling 12. mars 2015.

Regler for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler

Årsrapport

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Country code report 2018 Norway

Årsrapport 2017