Regler for markedsføring av legemidler

I tillegg til myndighetenes reklameregler har LMI utarbeidet egne regler for markedsføring av legemidler. Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet.

LMIs regelverk for markedsføring av legemidler

Veterinærmedisin

For legemiddelselskaper som utvikler legemidler til dyr/fisk gjelder Legemiddelforskriften kapittel 13. I tillegg har LMI et eget bransjeregelverk for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler. Reglene ble sist endret på generalforsamling 12. mars 2015.

Regler for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler

Årsrapport

Årsrapport 2017