Regler for legemiddelinformasjon

I tillegg til myndighetenes reklameregler har LMI utarbeidet egne regler for markedsføring av legemidler. Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet.

LMIs regelverk for markedsføring av legemidler

LMIs regelverk for markedsføring av legemidler (engelsk utgave)

Internasjonale regelverk

Den internasjonale legemiddelindustriforeningen IFPMA oppdaterte sin Code of Practice i 2018. LMI slutter seg til IFPMAs Code of Practice og Ethos.

Også den europeiske legemiddelindustriforeningen EPFIA har oppdatert sin Code of Practice. I 2019 slo EFPIA sammen sine tre regelverk (HPC, PO og Disclosure) til ett forenklet regelverk. LMI slutter seg også til EFPIAs Code of Practice.

Veterinærmedisin

For legemiddelselskaper som utvikler legemidler til dyr/fisk gjelder LMIs eget bransjeregelverk for legemidler til fisk. Reglene ble sist endret på generalforsamling 12. mars 2015.

Bransjeregler for markedsføring av legemidler til fisk

Årsrapport

Årsrapport 2021

Årsrapport 2022

Årsrapport 2023