Tall og fakta

Informasjonen du finner i denne publikasjonen er viktig for en saklig debatt om medisiner og helsetjeneste. Vi håper du finner den nyttig.