Om industrien

LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. LMIs medlemmer er norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge. 

Legemiddelindustrien har gjennom de siste hundre årene gitt år til livet og liv til årene. For hundre år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Millioner av mennesker er blitt spart for lidelse og død takket være medisinske fremskritt. Alle medisiner du får på apotek, sykehus eller hos legen er det vi som leverer. Det er vi stolte av. 

Vi redder liv hver eneste dag, gjennom å utvikle medisiner som kommer mennesker til gode over hele kloden. medisiner er uunnværlig i legens verktøykasse. Noen medisiner lindrer. Noen forebygger. Mange helbreder og redder liv.

Vi i legemiddelindustrien må være både tålmodige og utålmodige. Tålmodige, fordi det tar mange år å utvikle nye medisiner. Det koster milliarder. Kravene til sikkerhet for forbrukerne er store; du skal kunne stole på at våre medisiner er trygge og at de virker som de skal. Utålmodige, fordi vi vet at vår kunnskap og nyskapning kan gi hjelp og nytt håp til mange syke pasienter.

Nye tider gir nye utfordringer. Stadig flere blir syke som følge av livsstil. Det finnes ikke medisiner som kan forhindre det, men det finnes medisiner som kan begrense mange av de alvorlige komplikasjonene som ofte følger av livsstilssykdommer. Når samfunnet skal håndtere konsekvensene av disse, er medisiner avgjørende. 

Samtidig blir vi flere eldre i landet vårt, og vi lever lengre. Vi vet at medisiner bidrar til å gjøre livet lettere i høy alder. Det er viktig for de mange som opplever bedre livskvalitet, men også viktig for samfunnet.

Vi i legemiddelindustrien ønsker at Norge skal ha store ambisjoner innen innovasjon og forskning. Vi er allerede en næring fellesskapet vårt kan være stolte av. Legemiddelindustrien bidrar med verdiskapning, nasjonal produksjon og utvikling av kompetansebaserte arbeidsplasser mange steder i landet.

Men vi kan og vil bidra enda mer. Norges fremste fortrinn er befolkningens kunnskap. Ved å satse på den kunnskapsintensive industrien skaper vi grunnlag for vekst og utvikling også i fremtiden. Vi har kreftforskning i særklasse, og vi må omsette denne i medisiner som når frem til alle pasienter. Vi er en stor oppdrettsnasjon, og satser på vaksiner som holder fisken frisk.

Vår aktivitet medfører ansvar. Vi arbeider med liv og helse. Vi er vårt ansvar bevisst. 

brosjyren «Vår felles historie» kan du lese historier fra folk i bransjen og lære mer om hva legemiddelindustrien bidrar med.