Farmastat

Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS, kjent som Farmastat, har som formål å tilby legemiddelfirmaer, organisasjoner og myndigheter et pålitelig og godt utvalg av produkter og tjenester innen legemiddelstatistikk og adressering. Farmastat har kontor sentralt i Oslo sentrum, og de fleste av kundene er basert i Osloregionen. 

Farmastat ble etablert i 1994, med et hovedformål: Bryte eksisterende monopolsituasjon og få konkurranse på legemiddelstatistikkmarkedet.

Markedsposisjon

Med en jevnt voksende kundemasse og lanseringer av nye og forbedrede løsninger, har Farmastat befestet sin posisjon i legemiddelstatistikkmarkedet og har 50-60% markedsandel i Norge. Farmastat tilbyr også handelsvarestatistikk for apotekkanalen og har rundt 90 % markedsandel i dette segmentet.

Farmastat er kjent for: 

  • Meget rask levering av salgsstatistikken hver måned
  • Høyt servicenivå med personlig oppfølging
  • Brukervennlige IT-løsninger
  • Farmastat kan det norske legemiddelmarkedet!

Farmastat har gode standardløsninger, men kan også skreddersy løsninger som bidrar til å effektivisere hverdagen for markeds-, salgs- og produktsjefer, legemiddelkonsulenter med flere.

Farmastats visjon

Farmastat skal være den foretrukne leverandør av statistikk og analyser av legemiddelmarkedet. Informasjonen som gis ut skal kjennetegnes ved kvalitet og troverdighet.

Samarbeidspartner

Adresseregisteret OneKey (tidl. Cegedim), som nå koordineres i samarbeid med IMS Health Technology Systems AS. Farmastat er stolte av dette samarbeidet.

Eierstruktur

Farmastat et heleiet datterselskap av Legemiddelindustrien og søsterselskap til Felleskatalogen. Farmastat har i dag seks ansatte og ledes av administrerende direktør Christian Gilhuus-Moe. Selskapsgruppen samarbeider på tvers av selskapene, men Farmastat er sikret en uavhengig rolle som selvstendig markedsaktør uten bindende føringer fra eier. 

Farmastat utgir nyhetsbrevet «Først og Størst». Få dette tilsendt gratis på e-post ved å sende en mail til Stian

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan skreddersy løsninger med markedsinformasjonen du trenger for å gjøre riktige valg og skape gode resultater!

For mer informasjon, se Farmastat.no.