Felleskatalogen

Felleskatalogen AS er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI).

Felleskatalogen AS er utgiver av Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge og Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen (Veterinærkatalogen). Førstnevnte utgis årlig og opplaget i 2016 var 29 000 kataloger. Veterinærkatalogen utgis annen hvert år og opplaget i 2014 var 4000 kataloger. I tillegg til katalogene er Felleskatalogen AS ansvarlig for nettstedet www.felleskatalogen.no, Felleskatalogen i Norsk helsenett nhn.felleskatalogen.no, nedlastbarweb, webservicer og Felleskatalogen for smarttelefoner og lesebrett.

Felleskatalogtekstene og veterinærtekstene utarbeides i samarbeid mellom legemiddelfirmaene og Felleskatalogens redaksjon. Statens legemiddelverk har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på.