Felleskatalogen

Felleskatalogen AS er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI).

Felleskatalogen AS er utgiver av Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge og Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen (Veterinærkatalogen). Begge katalogene ble siste gang utgitt som papirkataloger i 2018. Felleskatalogen AS er ansvarlig for nettstedet www.felleskatalogen.no, Felleskatalogen i Norsk helsenett nhn.felleskatalogen.no, nedlastbarweb, webservicer og Felleskatalogen for smarttelefoner og lesebrett.

Felleskatalogtekstene og veterinærtekstene utarbeides i samarbeid mellom legemiddelfirmaene og Felleskatalogens redaksjon. Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på.