LMIs faggruppe for reseptfrie legemidler (OTC)

Faggruppen for OTC arbeider med bransjesaker innenfor området for reseptfrie legemidler.

Publisert 28. mars 2023
  • I 2023 ser faggruppen særlig på:
  • Tilgjengeliggjøring av statistikk
  • Fremtidens forbruker – kjennskap og relevans av OTC
  • Fremtidens forbruker – betalt Google søk
  • LUA

Medlemmer:

Heidi Gusfre Skårdal, Kenvue JNTL Consumer Health (Norway) AS (leder)

Arnfinn Eskild, Haleon

Cecilie Ramm, Karo Healthcare

Stine Berget Hoff, Viatris

Karianne Femtehjell Olsen, Navamedic

Andreas Røskaft, Bayer

Erling Ulltveit, LMI (koordinator)