LMIs helsedatagruppe

Publisert 30. januar 2024

Medlemmer:
Pål Hasvold, AstraZeneca
Maria Ulvestad, BMS
Torunn Wendel, GSK
Robert Løvsletten Smith, Pfizer
Tove Ragna Reksten, Novartis
Kristina Ødegård, Novartis
Anders Sandvik, Abbvie
Kari Rostad, Bayer
Marie Thoresen, Roche
Marte Fjelldal, Lundbeck
Søren Toksvig Klitkou, MSD
Steinar Thoresen, Nordic RWE