Konseptgodkjenning av arrangementer

1 Hovedregler
2 Om arrangement
3 Budsjett
4 Vedlegg
5 Send inn

Konseptgodkjenning av arrangementer

Om møtearrangør

Hovedregler

Arrangementet må følge disse hovedreglene for å få konseptgodkjenning. Ved å krysse av, bekrefter jeg at arrangementet oppfyller kravene. Les Legemiddelindustriens bransjeregler og se samarbeidsavtaler her

Faglig vitenskapelig program

Andre aktiviteter i program eller i tilknytning til det faglige programmet

Møtelokale og utstillingsområde

Forpleining

Ledsagere

Om arrangement

Hva slags faggruppe inviteres?

Budsjett

Inntekter

kr
kr
kr
0

Utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
0
0
( 0% )

Følgende firma er invitert til å finansiere hele/deler av arrangementet

Andre inntekter

Skal legemiddelindustrien dekke andre utgifter enn det som fremlegges i søknaden?

Vedlegg

Send inn søknad

Kontaktinformasjon til søknadsansvarlig eller konsulent

Øvrige kommentarer

Vilkår

Send inn søknad