#StoltAvBransjen

Legemiddelindustrien i landet vårt teller rundt 4000 ansatte, i mer enn 60 ulike selskaper. Felles for disse utrolige dyktige fagmenneskene er troen på at hardt arbeid og tålmodighet skaper håp og redder liv.

Utvikling

Et nytt, livsviktig legemiddel tar ofte like lang tid å utvikle som for et barn å vokse opp.

Mellom 8 og 18 år kan gå fra en forsker får idéen til det blir et legemiddel. Den spennende prosessen – som kan komme til å gjøre en forskjell for deg og meg – koster i snitt 12 milliarder kroner. Et svimlende tall!

Det tar tid å utvikle trygge legemidler og hele prosessen er nøye regulert av myndighetene.

Å jobbe med legemidler betyr å se fremover. Tenk deg å jobbe med en oppgave som du først ser resultatet av om 15 år.

Det sier litt at for hvert tiende legemiddel man begynner å jobbe med, kommer bare ett i bruk.

Legemiddelindustrien i landet vårt teller rundt 4000 ansatte, i mer enn 60 ulike selskaper. Her møter du forskere, leger, sykepleiere, farmasøyter, jordmødre, fysioterapeuter, biologer, helseøkonomer, ingeniører og en rekke andre yrkesgrupper. Felles for alle disse utrolige dyktige fagmenneskene er troen på at hardt arbeid og tålmodighet skaper håp og redder liv.

Les mer om fremtidens behandlinger.

Fremskritt

Legemiddelindustrien jobber intenst med rundt 7000 nye legemidler. Og de medisinske framskrittene er store. I 2017 overlevde 87 000 flere nordmenn kreft enn bare 10 år tidligere – og i dag er 1813 legemidler mot kreftsykdommer under utvikling. Tenk for en forskjell de vil kunne gjøre for oss!

Hjerte-og karsykdommer berører alle, enten direkte eller som pårørende. I 2017 mistet vi rundt 10.000 nordmenn til slike sykdommer. På dette feltet er 600 legemidler nå under utvikling. Legemidler som kan være med på å forbedre og redde flere liv.

I dag skaper vi i legemiddelindustrien de absolutt fleste av medisinene du finner i apotek, sykehus og dagligvare. Alt fra hodepinetabletter og nesespray til kreftmedisin og ultralyd-kontrastvæske. Vi bidrar til å redde i liv i dag og vet at vi skal klare å redde enda flere i årene som kommer.

I dag er 1813 legemidler mot kreftsykdommer under utvikling. På Hjerte-og karsykdommer-feltet er det 600 legemidler under utvikling.

Antibiotikaresistens

I disse dager får mange av oss vaksine mot influensa – og det hjelper mot mer enn bare influensasykdommen. Vaksiner bidrar til å bekjempe antibiotikaresistens. Når du vaksinerer deg mot en sykdom du hadde trengt antibiotika for å behandle, forebygger du bruk av – og dermed resistens mot – antibiotika.

En gruppe som allerede har erfart dette er fiskeoppdrettere. Flere legemiddelselskap her i landet har viet all sin forskning på vaksiner og legemidler til fisk. På 30 år har bruken av antibiotika i oppdrett minsket med hele 99 prosent.

Resistens mot antibiotika er en trussel mot samfunnet vårt og en livsviktig oppgave for legemiddelindustrien.

Det er en kjent sak at sykdommer som var dødelige før i tiden nå kan kureres med antibiotika – men hva skjer når den slutter å virke?

For å sikre at du fortsatt får hjelp i alvorlige situasjoner, må bruken av antibiotika ned. Legemiddelindustrien jobber intenst med å forebygge behovet for antibiotika, og skape gode alternativer.

Viktigheten av legemiddelproduksjon og gode beredskapslagre

Det har blitt tydelig for hele verden den siste tiden hvor viktig det er å være føre-var og ha tilgang på medisiner og medisinsk utstyr. Det finnes et stort potensial for å styrke Norges egen legemiddelproduksjon – og møte fremtiden på en bedre måte.

Kliniske studier gir oss medisiner og behandling vi i dag bruker for å bekjempe sykdom

Kliniske studier handler om å teste effekt og sikkerhet av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder på mennesker. Hør om de mange fordelene kliniske studier gir her:

Kreft

I 2017 overlevde 87.000 flere nordmenn kreft enn for bare 10 år siden. Men kreft er fortsatt en svært alvorlig sykdom og behandlingen er krevende for mange, – likevel overlever nå to av tre som får en kreftdiagnose. Og enkelte kreftformer har fått nye behandlingsmetoder som gir nesten alle pasienter utsikter til å overleve!

Behandlingen av kreft blir heldigvis mer persontilpasset – fordi ny teknologi gir oss mer presis og målrettet diagnostikk for behandling av kreft. Vi vil fortsatt støte på mange hindringer, men vi i legemiddelindustrien skal fortsette å jobbe for at denne typen behandling blir tilgjengelig for alle som kan ha nytte av den.

Lær mer om legemiddelindustrien.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, er stolt over legemiddelindustrien og det vi jobber for.