Nordmenn i tall og fakta

Tall og fakta 2021

Nordmenn lever lenger enn før, og jo eldre vi blir, jo større er risikoen for at vi rammes av sykdommer som demens, kreft og hjerte- og karsykdom. Siden 1970 har for eksempel forekomsten av demens som registrert dødsårsak økt betydelig. Antall som er 80 år eller eldre vil mer enn tredobles innen 2060.

Vi vet at de neste tiårene vil være krevende for velferdsstaten, med eldrebølge og en økning av folkesykdommer som kreft og demens. For eksempel koster et gjennomsnittlig liggedøgn på sykehus 18 000 kroner, mens et intensivdøgn koster 50 000 kroner.

Legemidler er langt fra det eneste svaret på utfordringene, men det er likevel viktig at vi utvikler stadig nye legemidler som kan forebygge, behandle og til og med kurere sykdom, bidra til lengre levetid, og forbedret livskvalitet og funksjonsevne.

Tabeller

Kreft, hjerte- og karsykdom, lungesykdommer og demens var de fire vanligste dødsårsakene i 2019. Demens er den eneste av de store dødsårsaksgruppene som fortsatt øker. Både kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer fortsetter å gå ned, viser tall fra Folkehelseinstituttet. 

Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI

I den internasjonale legemiddelindustrien er over 7 000 substanser under utvikling innen en rekke ulike sykdomsområder. Dette er en helt avgjørende faktor for å møte utfordringene til pasienter og helsevesen. Majoriteten av disse legemidlene er for persontilpasset medisin (presisjonsmedisin).

Kilde: Health Advances analysis, Adis R&D Insight
Database, March 2015, compiled by PhRMA