Arbeidsplasser og verdiskaping

Tall og fakta 2022

I legemiddelindustrien jobber det 4500 ansatte. Disse er leger, sykepleiere, farmasøyter, jordmødre, fysioterapeuter, ingeniører, bioingeniører, ingeniører, helseøkonomer og teknikere – for å nevne noen av yrkesgruppene. De ansatte er stolte av jobben sin, og av verdiskapingen de bidrar til. Legemidler og farmasøytisk diagnostikk er en svært viktig del av norsk helseindustri. Siden 2014 har helseindustrien vokst med i gjennomsnitt 4,5 milliarder kroner i året, og veksten de siste årene er drevet av diagnostikk og legemidler, viser tall fra Menon Economics.