Reseptfrie legemidler

Tall og fakta 2022

Riktig egenomsorg er positivt for den enkelte, og er en avlastning for helsetjenesten. Legemiddelindustrien er opptatt av at befolkningen får tilgang til et godt utvalg av legemidler til behandling av tilstander som pasienten kan diagnostisere og behandle selv, uten resept.

En sentral forutsetning for god egenomsorg er at forbrukerne har god tilgang til reseptfrie legemidler. Apotek vil være hovedkanalen for reseptfrie legemidler, men dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner utgjør et viktig supplement i distribusjonen av visse reseptfrie legemidler. Legemiddelsalg utenom apotek kalles LUA-ordningen.

I 2021 ble det omsatt reseptfrie legemidler for i overkant av 1,8 milliarder kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). Dette er inkludert legemidler i LUA-ordningen.

Tallene inkluderer anslag av verdien av legemiddelomsetningen utenom apotek (LUA), statistikkgrunnlaget for omsetning av reseptfrie legemidler er dermed noe usikkert da data hentes inn og settes sammen fra flere ulike kilder.

Tabeller

Det ble i 2021 omsatt reseptfrie legemidler for noe over 1,8 mrd. kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP).

 Kilde: Farmastat

Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet har sunket hvert år fra 2015 til 2021, både målt i volum (DDD) og i apotekenes utsalgspris (AUP).

Nedgang i andel regnet i verdi i 2017 og 2018 kan sees i sammenheng med bruken av konfidensielle priser for en del reseptbelagte produkter, og høyere verdi for disse.

Tallene inkluderer anslag av verdien av legemiddelomsetningen utenom apotek (LUA). Statistikkgrunnlaget for omsetning av reseptfrie legemidler er dermed noe usikkert da data hentes inn og settes sammen fra flere ulike kilder.

Kilde: Farmastat

Tabellen viser rangering av reseptfrie legemidler etter omsetning i apotekenes innkjøpspris (AIP).

Tallene inkluderer anslag av verdien av legemiddelomsetningen utenom apotek (LUA). Statistikkgrunnlaget for omsetning av reseptfrie legemidler er dermed noe usikkert da data hentes inn og settes sammen fra flere ulike kilder.

Kilde: Farmastat

Legemidler til smertestillende og feber var i 2021 den største gruppen. Hoste og forkjølelse står sammen med hudprodukter og hormonpreparater for de største vekstprosentene blant reseptfrie legemidler. Tallene inkluderer anslag av verdien av legemiddelomsetningen utenom apotek (LUA), statistikkgrunnlaget for omsetning av reseptfrie legemidler er dermed noe usikkert da data hentes inn og settes sammen fra flere ulike kilder.»

Kilde: Farmastat

Rangering av de største legemiddelfirmaene innen salg av reseptfrie legemidler i 2021. Det er ingen store endringer fra i fjor, men Pfizer har etablert seg blant de største aktørene, og er også vekstvinneren blant dem.

Tallene inkluderer anslag av verdien av legemiddelomsetningen utenom apotek (LUA). Statistikkgrunnlaget for omsetning av reseptfrie legemidler er dermed noe usikkert da data hentes inn og settes sammen fra flere ulike kilder.

Kilde: Farmastat

Tabellen viser de legemidlene som har størst andel av sitt salg utenom apotek. Det er i praksis kun noen få legemidler som har noen særlig omsetning utenom apotek, til gjengjeld har de mest solgte legemidlene største delen av sitt salg andre steder enn i apotek. Det er særlig smertestillende og nesespray mot forkjølelse som er populære utenom apotek. De siste årene har salgandelen utenom apotek vært ganske stabil.

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet