Hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden?

Publisert 10. april 2015

https://e.infogram.com/f0e3adaa-edd2-4e6b-a573-d7c48e3dd4d1Oslo Cancer Cluster, LMI, Astra Zeneca og MSD inviterer til frokostmøte.

Det er klart for et nytt møte i møteserien om fremtidens kreftbehandling. Møteserien setter søkelys på hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandling på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden, og denne gangen handler det om tilgang til nye medisiner.

Møtet holdes på Litteraturhuset tirsdag 28.april fra klokken 07.30 til 11.30, det er åpent for alle og gratis deltakelse.

Der vil blant andre Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, holde innlegg om industriens rolle i metodevurdering og Arne Stensrud Berg, onkolog og overlege ved Drammen sykehus, skal snakke om nye behandlingsmetoder med nye medisiner.

I tillegg blir det paneldebatt, der politikere fra Ap, Høyre, Krf og Frp deltar.

Dette er det andre møtet i møteserien, og det tredje vil finne sted under Arendals-uka i august.

Her kan du lese om det første møtet, som handlet om kliniske studier:
– Det er et sterkt ønske fra mange pasienter om å delta i studier