Vi trenger en nasjonal kunnskapsplan

Publisert 17. februar 2017

Under årets «Partnership for Life»-konferanse kom det forslag om en nasjonal kunnskapsplan, og det ble slått fast at fremtiden ser lys ut med tanke på klok bruk av Norges unike fortrinn: helsedata.

Bilde av camilla stoltenberg på scenen

Camilla Stoltenberg, Leder av Helse og Omsorg21-rådet.

Bilde av anders på scenen

Anders Mälarstig, Director Human genetics, Pfizer Global

Helse og Omsorg 21-strategien har ambisjoner om at offentlig-privat samarbeid skal bidra til bedre helse, god forskning og forretningsutvikling.

Under Oslo Life Science’ Partnership for Life-konferanse snakket representanter for industri, akademia og offentlig sektor om hvordan dette best kan gjøres.

 

– Vi trenger mer, bedre og raskere kunnskap for nå målene våre. Vi må bli bedre til å måle om vi når de overordnede målene vi har satt. Og vi trenger en infrastruktur som er helhetlig og langsiktig og som kan brukes av alle. Når man bygger en vei, så bygger man en vei som kan brukes av alle typer biler. Og vi har en egen nasjonal transportplan. Kanskje trenger vi en nasjonal kunnskapsplan?, undret Stoltenberg.

Kommersialisering av helsedata

Espen Enerly, forsker ved Kreftregisteret.

Espen Enerly fra Kreftregisteret og Roar Olsen fra Direktoratet for e-helse snakket om det pågående arbeidet med å forbedre infrastruktur for bedre

Bilde av roar olsen på scenen

Roar Olsen, Divisjonsdirektør Strategi, Direktoratet for e-helse: – Helseanalyseplattformen gir bedre helse, mer effektiv helsetjeneste og næringslivsutvikling.

utnyttelse av helsedata og bruk av helsedata i utviklingen av nye legemidler. Norge har et unikt fortrinn innenfor dette feltet og ser vi på alle de ulike tiltakene og initiativene igangsatt for å forbedre tilgang og bruk av norsk helsedata ser fremtiden lys ut.

 

LMI, The Life Science Cluster, AbbVie, AstraZeneca, Bayer, DNB og den danske ambassaden sto bak dag én av årets livsvitenskapskonferanse i Oslo, Oslo Life Science Conference. 480 personer var påmeldt denne dagen, på industriens eget arrangement: «Partnership for Life», i Forskningsparken.

 

 

 

Les mer om Partnership for life-konferansen:
Kan Norge bli en livsvitenskapsnasjon?
Vi har alt som skal til