Høringssvar fra LMI

Publisert 15. mars 2017

Utkast til revidert nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom inngår i et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet som omhandler NCD-strategien. Strategien har et overordnet mål om at man i Norge skal redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft med 25 prosent innen 2025.

Høringen

Høringssvaret fra LMI