Medisin av silderogn

Rett utenfor kontorvinduene i Hovdebygda svømmer silda forbi. LMIs nye medlemsselskap Arctic Nutrition satser på at silderogn kan skape en global suksess.

Publisert 3. september 2018

Hittil har de produsert kosttilskudd med silderogn som ingrediens, men nå har de tatt et steg videre og blitt et legemiddelselskap. Utgangspuntktet er det samme: Silderogn som råvare til en legemiddelkandidat i en pågående studie.

Positive resultater fra psoriasis-studie

De er blitt medlem i LMI, noe som ble markert både i selskapets lokaler i Hovdebygda i Ørsta kommune, og under et arrangement i regi av klyngen Blue Legasea i Ålesund.

– Det er ikke hver dag en bedrift fra Hovdebydga går inn i legemiddelindustrien, påpeker Hogne Hallaråker, som er forskningssjef og en av grunnleggerne av Arctic Nutricion. I vår fikk de inn Ole Arne Eiksund, som CEO – for å løfte selskapet videre.

Høy kompetanse

Og det er stor optimisme i Vestlandsbygda.

– Knapt noen vet hvor Hovdebygda er, langt færre at det er et miljø i internasjonal toppklasse på dette feltet her. Det er en godt bevart hemmelighet, smiler Eiksund, som har lang erfaring fra legemiddelbransjen, blant annet i GSK.

Marine ingredienser er et vekstområde – og på Vestlandet har de hele verdikjeden. Silda fiskes rett utenfor kysten. Det forskes i laben i Hovdebygda, og både kosttilskudd og legemiddelkandidaten utvikles. Foreløpig har de produksjon i Spania, men målet er å bygge en fabrikk, på samme tomt som dagens hovedkvarter. Plassen har de, men de må få finansieringen på plass.

Perfekt råstoff

De er en lokal bedrift, med et globalt marked.

– Vi hare en fordel i og med at vi har ekspertisen på laben, som har fått andre produkter på markedet tidligere, sier Eiksund.

De er i dag åtte personer i Arctic Nutrition, med fine lokaler med utsikt til en helt utrolig natur.

Og hva er det med silderogna som skaper denne klokkertroen på produktene?

– I et sildeegg finner du alt du trenger for å skape liv. Det er det perfekte råstoff, forteller Hogne Hallaråker.

OMVISNING: LMI fikk omvisning på laben til Arctic Nutrition under vårt besøk på Hovdebygda.
FANTASTISK BELIGGENHET: Her holder Arctic Nutrition hus – nærmest ute i havet, hvor deres viktigste råstoff kommer fra.
LOKALPRESSE: Lokal media møtte opp til markeringen.
FORNØYDE: Både LMIs leder Og Arctic Nutricions leder var fornøyde med seansen, både i Hovdebygda og i Ålesund.
PRESENTERTE FOR KLYNGENE: LMIs Karita Bekkemellem fortalte om viktigheten av å bygge helsenæring under et arrangement i regi av klyngen Blue Legasea.
PRESENTERTE SELSKAPET: Hogne Hallaråker fortalte om selskapet og deres utvikling.