INSPIRE: – Nå går vi fra en overordnet politikk til konkrete løsninger

Personvern, hva som skjer når informasjonen kommer på bordet og hva dataene vil vise, ble diskutert under INSPIRE-møtet i Arendal tirsdag.

Publisert 14. august 2019

INSPIRE-prosjektet gjør at vi får bedre kunnskap om bruk og effekt av kreftlegemidler – men hva skjer når denne informasjonen kommer på bordet?

– Vår bransje er opptatt av å ta samfunnsansvar. Vi er opptatt av å trygge det norske helsevesenet. Hvordan og hva kan vi gjøre for at det norske offentlige helsevesenet skal være bærekraftig. Vi må evne å ta i bruk det vi har i dag, å ta i bruk den nye kunnskapen med riktig behandling. Vi må snu tenkingen, og bruke andre former for beslutningssystem. Vi må jobbe for en vekst for dette feltet, sa Karita Bekkemellem i LMI.

Sammen med Giske Ursin i Kreftregisteret, Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen og Ole Kristian Hjelstuen i Inven2 diskuterte Bekkemellem blant annet verdien av å samarbeide på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor for å øke kvaliteten i helsetjenesten.

– Det er helt fantastisk å stå her i dag, og se starten på utfallet av INSPIRE-prosjektet.  Det er mange parter som har aksjer i dette prosjektet. Det er flere politiske prosesser, Helse- og omsorg21, men også Legemiddelmeldingen, som har lagt opp kursen for å få i gang et slikt offentlig-privat samarbeid. Om 10 år tror jeg hele debatten om tilgang og pris vil være endret. Vi vi ha mer faktabasert kunnskap. Dette er fremtiden, og vi håper på en videreføring av INSPIRE. Vi går nå fra en overordnet politikk til konkrete løsninger, sa Bekkemellem.

Hjelstuen i Inven2 fortalte om den ryddige, men lange prosessen med å få på plass et grundig samarbeid mellom LMI, Kreftregisteret, Kreftforeningen og ni legemiddelselskaper.

Positive politikere

Neste panel ut bestod av Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, Andreas Stensvold, avdelingssjef ved kreftavdelingen på Sykehuset i Østfold og Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche.

Stensvold var meget positiv til INSPIRE.

– Dette prosjektet er det beste som har skjedd innen onkologi de siste fem årene. Industrien har fantastisk mye bra å bidra med, jeg opplever ikke en industri som bare er opptatt av å tjene mest mulig penger, sa Stensvold.

Også Kjerkol i Arbeiderpartiet mener det står store forventninger til INSPIRE.

– Dersom prosjektet svarer til forventningene, så kan det bli en modell for hvordan vi kan gjøre det med helsedata også på andre felt, sa Kjerkol.

Stensland i Høyre mener at det må flere områder er altfor streng politikk rundt industrien.

– Slik som i CUP-saken for eksempel. Vi må anerkjenne at industrien faktisk vil hjelpe folk. De ønsker å gi et tilbud. Vi må ikke lage regler som gjøre det umulig for bedrifter å hjelpe, sa Stensland.

Ohna i Roche sa seg enig med Stensland.

– Industrien misoppfattes ofte. Vi tenker ikke på tjene penger for selskapet, men på hva som kan hjelpe pasientene, sa Ohna.

Les også: – Tiden er inne for å slippe oss til