Karita Bekkemellem: – Inspirerende at Solberg fremhever helsenæringen

- Det at helsenæringen var en få næringer som ble trukket frem av statsministeren som en viktig næring for fremtiden, er inspirerende, men også et viktig signal til oss.

Publisert 8. januar 2020

Det sa Karita Bekkemellem etter at hun så åpningstalen til Erna Solberg på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum.

Fornøyde: Karita Bekkemellem og Veronika Barrabes, daglig leder i Novartis og styreleder i LMI, var begge meget fornøyd med at Erna Solberg fremhevet helsenæringen på NHO årskonferanse.

Statsminister Solberg fremhevet helsenæringen helt spesifikt som en næring med stort potensial, da hun åpnet konferansen som i år har temaet «Neste trekk».

Les også: LMIs oppsummering og kommentarer til Helsenæringsmeldingen

– Vi har lenge påpekt at hvis Norge har en ambisjon om å et bærekraftig, offentlig helsevesen også i fremtiden, så trenger vi et sterkere partnerskap mellom offentlige og private aktører. Dette har helsenæringsmeldingen allerede pekt på og det er et viktig signal til aktører vi samarbeider med at også statsministeren peker på dette i sin i tale i dag, sier Bekkemellem.

Solberg påpekte at det offentlige ikke kan løse sine oppgaver for fremtiden uten innovasjonskraften som finnes i private bedrifter, mens det private trenger en offentlig sektor som etterspør innovasjon for å kunne vokse og skape nye og konkurransedyktige jobber for fremtiden. 

Arbeidsplasser, eksportinntekter og forbedret helsetjeneste

– En internasjonalt konkurransedyktig helsenæring er viktig for Norge. Både fordi den skaper verdier i form av arbeidsplasser og eksportinntekter, og fordi helsenæringens produkter er avgjørende for en god helse- og omsorgstjeneste. Det er gledelig at Solberg fremhever hvordan regjeringen ønsker et attraktivt hjemmemarked for helsenæringen, på en såpass prominent scene— og vi står klar til å bidra.

Les også: Helsenæring: dette skal vi bli best på

– Vi må ha et helhetlig økosystem som vektlegger innovasjon, forskning, men også innføring og tilgang til nye medisiner. Vi ønsker å samarbeide på alle disse punktene- for det kommer norsk næringsliv, helsenæring og – aller viktigst – norske pasienter til gode, sier Bekkemellem.