Sterk vekst i privat behandling

De siste 10 årene har det vært en sterk økning i privat behandling i Norge. Helseforetaket Aleris har nå 3000 pasienter hver dag.

Publisert 25. februar 2020
Illustrasjonsfoto

– Norske pasienter vil ikke vente. De har store forventninger til kvalitet og service – og de vil bestemme selv: Hvor, når og hvilken lege. Ved sykehusene våre kommer hele 75 % av omsetningen fra pasienter som betaler av egen lomme eller bruker sin helseforsikring, sier administrerende direktør ved Aleris, Mia Grundstrøm.

Sterk pasientvekst

Både Aleris og Volvat har fått flere pasienter de siste årene. Aleris er Norges ledende private helseforetak og har 1100 medarbeidere fordelt på 14 sykehus og 14 røntgenavdelinger. De dekker de fleste medisinske fagområder, alt fra allmennmedisin til avansert kreftbehandling.

Ved Aleris Kreftsenter i Oslo har det vært en sterk pasientvekst de siste fem årene. Kreftsenteret tilbyr kreftmedisin som ikke er tilgjengelig i de offentlige sykehusene, og i 2019 behandlet de over 200 pasienter. Det er hele 50 % mer enn året før. Aleris utreder og behandler flere forskjellige kreftformer, og ved kreftsenteret jobber onkologer, urologer, gastroenterologer, dermatologer, onkologiske radiologer og nukleærmedisinere.

VEKST: Antall pasienter ved Aleris Kreftsenter i Oslo. Kilde: Aleris

Øystein Flatebø, onkolog ved Aleris Kreftsenter, opplever i stor grad en vilje til samhandling fra offentlig ansatte leger som ikke kan tilby pasientene sine det de ønsker å kunne tilby.

Henvist fra det offentlige

– Pasientene som kommer til oss er ofte tipset om Aleris av sitt lokale sykehus eller sin lege. I slike tilfeller har vi tett dialog med denne legen og god kommunikasjon gjennom behandlingsløpet. Men det er forskjell mellom sykehus, avdelinger og faggrupper. Vi ser også eksempler på at kommunikasjonen ikke går bra – og at pasienten føler de får et negativt stempel hvis de får behandling som ikke er standard ved norske offentlige sykehus, og at det kan prege muligheten deres for videre behandling fremover. Det er trist, sier Flatebø.

ONKOLOG: Øystein H. Flatebø behandler daglig kreftpasienter ved privatsykehuset Aleris. Her holder han innlegg under møtet Helse og Fremtid i regi av Aleris, LMI og Novartis.

Han mener det i tiden fremover vil bli enda viktigere med samarbeid mellom offentlige og private behandlere.

– Pasientene vil i økende grad trenge kombinasjonsbehandlinger der en del av behandlingen er tilgjengelig i det offentlige, mens andre deler kun er tilgjengelig i det private. Da må vi samarbeide til det beste for pasientene, slik at de kan få best mulig behandling. 

Onkolog Øystein Flatebø, Aleris kreftsenter

Finansieringsmessig har Aleris tre bein å stå på; privatfinansiert (enkeltpasienter som betaler selv), forsikringsfinansiert (pasienter som har helseforsikring) og offentlig finansiert (offentlige sykehus som samarbeider med Aleris og henviser pasienter dit). En stadig større andel av behandlingene hos Aleris er forsikringsfinansiert eller betalt av den enkelte pasient, mens en stadig mindre andel er betalt av det offentlige. I dag er den offentlige andelen av sykehusvirksomheten på cirka 25%.

MER PRIVAT: Andel offentlig finansiert og privat finansiert behandling ved Aleris. Kilde: Aleris. Kilde: Aleris

Når de offentlige anbudene blir mindre i omfang og medisinsk sett smalere, øker andelen aktivitet som er finansiert av forsikring eller privatbetalte besøk, mener direktør Mia Grundstrøm.

– Nordmenn får ikke mindre søvnlidelser selv om de offentlige sykehusene bestemmer seg for å kjøpe færre behandlinger mot insomni, for å sette det på spissen. Da kommer de heller til oss som privatpasienter, i stedet for å vente på tur ved sitt lokalsykehus, sier hun.

DIREKTØR: Administrerende direktør ved Aleris, Mia Grundstrøm.

Siste nye innen kreftbehandling

Øystein Flatebø forteller at noen av fordelene ved å få behandling ved Aleris Kreftsenter er at de tar i bruk nye behandlingsmetoder, gjør gentesting for persontilpasset behandling, kan tilby behandling gjennom compassionate use-program, og bidrar til kliniske studier. De tilbyr behandling innen nye indikasjoner som er godkjent i EMA og som ikke har fått godkjenning i Norge, de tilbyr behandling som baserer seg på fase 3-data innen aktuell indikasjon og de tilbyr behandling basert på fase 1b eller fase 2-data, dersom pasienten har få andre behandlingsalternativer og har god allmenntilstand.

– Vi tilbyr behandling som ikke er tilgjengelig i offentlige sykehus. Vi har også konkrete eksempler på at pasienter som først har fått avslag på en behandling i det offentlige, kommer til oss for behandling, og når det offentlige ser hvilken effekt behandling har får de tilbud om behandling der likevel.

Offentlig-privat samarbeid

Aleris samarbeider blant annet tett med Aker Sykehus innen prostatakreft og har også hatt samarbeid med Ålesund Sykehus innen ortopedi.

– Aleris har et nytt sykehus i Ålesund med flotte lokaler og ledig kapasitet. I en periode der Helse Møre og Romsdal manglet operasjonsstuekapasitet, kom kirurgene derfra til vårt sykehus og opererte pasienter som sto i kø på det offentlige sykehuset. Det forkortet køen på det offentlige sykehuset, og vi var glade for å kunne bidra, forteller Grundstrøm.

Hun mener vi på mange måter har et todelt helsevesen i dag – og hun mener det er kommet for å bli.

– Desto viktigere er det at vi samarbeider godt.

Les også:

– Våkne opp fra oljesøvnen!