– Målet er økt eksport fra norsk legemiddelindustri

Det sa kommunikasjonssjef i GIEK, Allon Groth da LMI og GIEK inviterte til møte om økte samarbeidsmuligheter og lånegarantier for LMIs medlemmer.

Publisert 9. september 2020
SAMARBEID: Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen (tv) var fornøyd etter at Cathrine Grund Høgebøl og Allon Groth fra GIEK hadde fortalt om deres produkter til LMIs medlemmer.

GIEK, som før sommeren stilte sine første lånegarantier til industrien på 20 millioner til Curida, mener at flere legemiddelselskaper bør utforske mulighetene for å motta GIEK-garantier, som vil bidra til å få bankfinansiering til vekst og eksport.

– Slik det er nå, kan ikke Norge sammenligne seg med for eksempel Danmark eller Sverige hva gjelder eksport av legemidler, men vi må anstrenge oss for å øke eksporten gjennom tettere samarbeid mellom stat, bank og industri, sa Groth på møtet som ble arrangert over video.

Gir statsgarantier til vekst

GIEKS gir, på vegne av den norske stat, lånegarantier med høyeste internasjonale rating — AAA — og garanterer dermed for en stor del av lånet. Bankene, på sin side, får dermed mulighet til å innvilge større og flere lån til eksportindustrien da de vet at staten vil dekke en stor del av tapet dersom lånet senere skulle bli misligholdt.

Målet er at norsk næring skal få økt tilgang til kapital og risikokapasitet, og dermed styrke sin internasjonale konkurransekraft som igjen vil føre til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.

– Norge er ikke i en unik situasjon her. Dere vil konkurrere med bedrifter i andre land som har samme type finansieringsordninger som oss. Derfor er det viktig å kjenne til dette tilbudet, sånn at dere konkurrer på likt nivå— ikke bare på varer, tjenester og produkter, men også på finansiering, sa Groth, som oppfordret industrien til å ta kontakt og til å være tydelige på hvilke behov som bør dekkes.

– Dere må være tydelige med oss, fortelle hvilke behov dere har, hvordan markedet deres endrer seg og hva dere trenger. Så kan vi se på nye muligheter for nye fullmakter, nye garantier og ordninger hvis det er mulig innenfor det norske og internasjonale regelverket vårt. Kom med forslag til oss, så kan vi se på det, sa han.

Internasjonaliseringsgaranti til Curida

Da GIEK stilte lånegarantier på 20 millioner til Curida tidligere i år, hyllet både Næringsminister Iselin Nybø og administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem initiativet. På møtet hos LMI deltok også daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen, for å fortelle om hvorfor et samarbeid med GIEK var så nyttig for Elverum-bedriften.

– I 2019 vant Curida flere langsiktige eksportkontrakter for produksjon av flytende legemidler til internasjonale selskaper. Det førte til et midlertidig behov for investeringskapital, fordi det tar lang tid fra en kontrakt inngås til produksjonen er i full gang og inntektene kommer i denne bransjen.

– Legemiddelbransjen er tungt regulert. Hver medisin er unik og må gjennom langvarig testing og kvalitetssikring. I denne fasen er vi helt avhengige av både arbeids- og investeringskapital og her spilte GIEK sin internasjonaliseringsgaranti og produksjonslånsgaranti en sentral rolle for at vi kunne jobbe sammen med banken og satse for å øke vår vekst internasjonalt, sa han.