Statsbudsjettet 2021: 1100 millioner kroner til legemiddelberedskap

Både beredskapslagring og egen-produksjon inngår i potten når regjeringen foreslår å ruste norsk legemiddelberedskap med 1,1 milliarder kroner.

Publisert 7. oktober 2020
KORONABUDSJETT: Karita Bekkemellem og Erling Ulltveit mener at bekjempelse av korona er det viktigste statsbudsjettet kan prioritere.

– Dette er viktig og bra. Både styrket beredskapslagring og produksjon er fornuftig når vi skal forbedre norsk legemiddelberedskap, både under og etter Korona-pandemien, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI.

Beredskapslagring

I sitt forslag til statsbudsjettet for 2021 har regjeringen tatt høyde for koronatiltak og ambisjonen er at budsjettet skal ta Norge ut av koronakrisen— til tross for at pandemien har påført Norge det største økonomiske tilbakeslaget siden krigen.     

Blant de tiltakene er foreslåtte bevilgninger på 1,1 milliarder kroner til legemiddelberedskap og -produksjon.

– Mye av dette er tiltak vi allerede visste om, og de er viktige og bra tiltak. Det er avgjørende at det er en koordinert og helhetlig plan bak etableringen av styrket norsk legemiddelberedskap. Det har vært mange beredskapstiltak, men som kanskje ikke har vært koordinert på mest hensiktsmessig måte. Det er viktig at det også framover blir fulgt opp helhetlig koordinering av beredskapslagre, sånn at de som trenger det faktisk kan vite hva som finnes hvor, sier Ulltveit.

Egen-produksjon

I forslaget til statsbudsjettet vises det også til at midlene også skal gå til innkjøp av råvarer til norsk beredskapsproduksjon av kritiske legemidler.

– I tillegg til gode beredskapslagre, er egen-produksjon viktig for å sikre norsk legemiddelberedskap. En slik modell, hvor staten inngår avtaler med eksisterende norske produksjonsbedrifter, har blant annet blitt forespeilet av LMI og våre medlemmer tidligere, som ett eksempel på bedret norsk beredskap, sier Ulltveit.

Sikre COVID-vaksine

Administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, fremhever flere positive og sterke signaler om en styrket norsk helsenæring og legemiddelberedskap fra forslaget til statsbudsjettet, men viser også til at regjeringen har truffet med det hun mener er det viktigste tiltaket.

– De har fokusert på tiltak rundt COVID-19 og en vaksine mot viruset. 3,8 milliarder er blitt foreslått til for å sikre leveranse av koronavaksine, som inkluderer 30 millioner til drift og distribusjon av vaksinen.

– Det viktigste for samfunnet, for at vi kan begynne å komme tilbake til normalen, er at vi får sikret oss tilstrekkelige doser av den og at folk faktisk får tatt den, sier Bekkemellem.