Høring: – Ja takk til SV-forslag om vaksinasjonsprogram

LMI deltok denne uken i en digital høring på Stortinget om SV forslag om innføring av vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper.

Publisert 7. januar 2021
DIGITAL: Inge Johansen (fra venstreI og Per Aabakken deltok på høring i Stortinget fra LMIs Blått møterom.

LMI var først ut i høringen, der også Norsk sykepleierforbund og Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin (FIRM) deltok. Åshild Bruun Gundersen (FrP) er saksordfører for representantforslaget, som det fra før av er kjent at har bred politisk enighet.

Det var i juni 2020 at SV, i form av et Dok 8-forslag, foreslo at Stortinget ber regjeringen innføre et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper, for å minimere smitte og styrke folkehelsen. Allerede i 2015 kunngjorde regjeringen at behovet for et voksenvaksinasjonsprogram skulle utredes, og i 2018 leverte Folkehelseinstituttet sin rapport. Der kom de med tydelige anbefalinger om at et slik program bør innføres – og hvordan. Siden har intet skjedd, før SV, ved blant andre Nicholas Wilkinson, nå fremmet dette forslaget.

– Mange voksne vet ikke at de må ta en oppfriskningsdose av noen av barnevaksinene sine, siden de ikke har fått god og systematisk informasjon og heller ikke blir innkalt. Til tross for bred politisk oppslutning om et vaksinasjonsprogram for voksne er det ikke innført. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjonsprogram for voksne, blant annet omtalt i rapporten «Vaksinasjonsprogram for voksne og personer i spesielt utsatte grupper», og et vaksinasjonsprogram er også støttet av helse- og omsorgskomitéen på Stortinget, skrev SV-representatene i forslaget.

Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI, og Per Aabakken, leder i LMIs vaksineutvalg, deltok i høringen fra LMIs lokaler.

– LMI oppfatter at det er en bred politisk enighet for innføringen av et voksenvaksinasjonsprogram, men seks år senere står Norge fremdeles uten et program. Legemiddelindustrien støtter derfor forslaget om en innføring av et vaksinasjonsprogram for voksne, men ønsker at etableringen av et program baserer seg på FHIs anbefalinger om prioriterte vaksiner. Norge har et velfungerende barnevaksinasjonsprogram med høy oppslutning, som i dag sparer samfunnet for en stor sykdomsbyrde og behandlingskostnader. Det vil være hensiktsmessig å innføre et tilsvarende vaksinasjonsprogram for voksne. Det vil være mulig å realisere gevinstene av vaksine-innovasjonene ved å ta disse i bruk bredt i befolkningen. En slik forebyggende investering vil redusere ressursbruken i deler av helsetjenesten og i mange tilfeller føre til innsparinger i helsevesenet som er større enn vaksinasjonskostnaden, sa Johansen.

Les hele LMIs høringsinnspill

Se hele høringen her. LMIs innspill starter på 06:50

Les også:

Voksenvaksinasjonsprogram: – Venter på politisk beslutning

Voksenvaksinasjonsprogram på overtid

Voksenvaksinasjonsprogram skrider sakte frem