Enighet om bedre dialog for alternative prisavtaler

Sykehusinnkjøp, Helse-Midt og LMI enes om opprettelse av fast dialog for å sikre fortgang og samhandling rundt introduksjon av nye pris- og betalingsløsninger.

Publisert 22. juni 2021

Det kom frem da LMI var vertskap for et frokostmøte nøyaktig ett år etter at Beslutnignsforum åpnet for forhandlinger om å bruke alternative pris- og betalingsløsninger på legemidler annet enn tradisjonell flat rabatt.

Se møtet i opptak her og presentasjonene i bunnen av saken.

Det var mot slutten av diskusjonen, hvor Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt, samt Tommy Juhl Nielsen, konst. divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp og LMIs styreleder Veronika Barrabes deltok, at samtalen dreide seg mot konkrete steg videre for å fortsette samarbeidet som kan sikre mer utstrakt og bedre bruk av alternative prisløsninger.

Møtelederne, Katrine Bryne og Karoline Knutsen fra LMI, påpekte hvordan nettopp dialogen og det tette samarbeidet hadde vært en så viktig nøkkel for å låse opp problematikken rundt compassionate use-programmet og foreslo om ikke faste dialogforums kunne være viktig også på feltet for nye pris- og betalingsløsninger.

– Selvsagt, dette er veldig viktig, Sykehusinnkjøp kan ikke løse dette alene, sa Juhl Nielsen, som også pekte på at Legemiddelverket vil spille en viktig rolle i samarbeidet, så vel som i arbeidet med å innføre og bruke alternative prismodeller generelt.

Samme ambisjon

På møte deltok også svenske TLV, som forklarte litt hvordan de har jobbet på dette feltet, da særlig innenfor ATMP (avanserte terapier). I 2020 fikk derfor TLV i oppdrag fra den svenske regjeringen å analysere utfordringene og mulighetene på dette feltet, se om, og i så fall hvordan, metodene for helseøkonomiske vurderinger bør endres, og om det er mulig å finne nye betalingsmodeller for presisjonsmedisin og ATMP som er bærekraftig både for samfunnet og for selskapene.

De fulgte opp etter at statssekretær, Maria Jahrman Bjerke fortalte hvordan vi i Norge ruster oss for innføringen av fremtidens helseteknologier, da særlig innenfor persontilpasset medisin.

I samtalene og presentasjonen som fulgte kom det tydelig frem at samtlige aktører ønsker det samme: at norske pasienter skal få så god behandling, så fort som mulig. En av anbefalingene fra TLV var da å enes om tydelige strukturer, neste steg i prosessen og sammen diskutere hva både disse er, samt overordnede løsninger.

Se møtet i opptak her

Program

Full liste over de som deltok:

Velkommen v/Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI

Hvordan ruster vi Norge for innføringen av fremtidens innovative helseteknologier, særlig innenfor persontilpasset medisin? v/ Maria Jahrman Bjerke, statssekretær, Helse og omsorgsdept.

Utfordringer og muligheter med prising av legemidler v/Harald Bergh, Oslo Economics ​

Risk-sharing agreements in the Nordic countries v/Vivi Mauno, UiO

Betalingsmodeller for presisjonsmedisin og ATMP v/TLV

Erfaringer med nye prisavtaler og forventninger til Helse-Midt prosjekt: «Midlertidig innføringer av nye metoder» v/Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge

Status og erfaringer 1 år etter 22. juni vedtaket v/ Tommy Juhl Nielsen og Anne Marthe Ringerud, Sykehusinnkjøp ​

Status og erfaringer 1 år etter 22. juni vedtaket v/Katrine Bryne og Karoline Knutsen.