Legemiddelindustrien brukte 147 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag, for sjette år på rad, alle verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

Publisert 30. juni 2021
Offentliggjøring av verdioverføringer
Offentliggjøring av verdioverføringer.

Her finner du linker til alle selskapenes offentliggjøringer for 2020.

Her finner du mer informasjon om verdioverføringene.

Karita Bekkemellem i LMI.

Den største summen blant overføringene var også denne gangen summen til forskning og utvikling. Her har LMIs medlemmer totalt brukt over 147 millioner kroner i 2020 i sitt arbeid med å forske frem nye legemidler. Summen inkluderer de direkte kostnadene firmaene har hatt, og inkluderer ikke indirekte summer, som for eksempel at de betaler for alle legemidler som brukes i kliniske studier.

Når legemiddelindustrien finansierer behandling som sykehusene ellers selv måtte finansiert, frigjøres det midler i sykehusenes budsjetter som kan benyttes til andre formål.

– Vi er svært glade for at firmaene våre bidrar så mye til forskning og utvikling i Norge, det er viktig for norske pasienter, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Det er en oppgang på 17 millioner fra 2019.

Blant firmaene som brukte mest penger på forskning og utvikling i Norge i 2020 var:

  • MSD 22 millioner
  • Pfizer 20 millioner
  • BMS 16 millioner
  • Novartis 14 millioner
  • Astra Zeneca 14 millioner

Foredrag

Samarbeidet mellom legemiddelindustrien og helsepersonell innebærer – i tillegg til kliniske studier, der nye legemidler prøves ut på pasienter – også kunnskapsformidling der leger for eksempel hyres inn som foredragsholdere under faglige møter. Dette er en jobb legene gjør, og som de må få betalt for. 85 prosent av legene har i 2020 samtykket til at slike verdioverføringer de har fått fra industrien, offentliggjøres. Det er en økning på 19 prosentpoeng siden den første offentliggjøringen i 2016, da samtykkeprosenten var på 66 prosent. Fra nå fjernes imidlertid legenes mulighet til å reservere seg mot offentliggjøring. I en oppdatering av samarbeidsavtalen mellom LMI og Legeforeningen, som ble signert av de to foreningene 1. juni 2020, erstattes det juridiske grunnlaget avtalene er basert på fra «samtykke» med «berettiget interesse» fra 1.1.2021, noe som sikrer full åpenhet om verdioverføringer for tallene som offentliggjøres juni 2022.

– Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen frem til nå, og som har bidratt til å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet. Vi håper og tror at de som hittil ikke har valgt å samtykke, likevel fortsetter sitt samarbeid med industrien, og erfarer at åpenheten ikke er en ulempe, men snarere en fordel, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem.