Informasjonsmøte om nytt regelverk for klinisk utprøving

Legemiddelverket inviterer til webinar 18. og 21. januar kl 12-15 for å informere om nytt regelverk for kliniske studier (EU-forordningen).

Publisert 12. januar 2022

Webinarene vil bli holdt på norsk og Legemiddelverket ber om at eventuelle spørsmål sendes inn i forkant av møtet.

Spørsmålene sendes til klut@legemiddelverket.no med «webinar om nytt regelverk» i emnefeltet. Frist for å sende inn spørsmål er mandag 10. januar.

Program og påmelding

Relaterte saker:

Q&A om felles digitalt saksbehandlingssystem for klinisk utprøving

Legemiddelverket om nytt EU-regelverk: – Et visst nasjonalt handlingsrom

Kliniske studier-entusiaster samlet i Oslo

Godt nytt for kliniske studier