Avanserte terapier – frokostmøte om CAR-T: Se opptak og presentasjoner her

Torsdag 17. februar arrangerte LMI og Statens legemiddelverk (SLV) det andre møtet i møteserien om avanserte terapier, denne gangen handlet det om CAR-T.

Publisert 18. februar 2022

Gen-, celle- og vevsterapier er under utvikling for mange sykdommer hvor man i dag har få eller ingen reelle behandlingsalternativer.

Gjennom denne møteserien ønsker vi å heve kunnskapsnivået og innsikten rundt disse teknologiene – fra utvikling til integrering i klinisk setting.

I første møte tok vi for oss «hva ATMP er, hvordan utvikles og godkjennes denne gruppen legemidler» (se opptak av det første møtet her).

Les også saken fra det første møtet: Avanserte terapier: Fremtiden som er blitt virkelighet

Denne gangen var fokuset på CAR-T. Hva er CAR-T, hva er teknologien bak, hvordan gjennomføres studier med CAR-T og hva er på gang innen CAR-T forskning i Norge.

Se opptak fra møtet lenger ned i saken.

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI, forteller at målet med møteserien er å øke kunnskapen om avanserte terapier.

– Denne møteserien er utviklet i samarbeid mellom Statens legemiddelverk og LMI. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra folk som har deltatt på møtene som viser at dette er et kjærkomment tilbud, det ser vi også på antall deltakere på møtene som har vært til nå. Møteserien er under konstant utvikling og vi har denne gangen bedt om tilbakemelding fra de som har deltatt på om det er tema og foredragsholdere de ønsker at vi inkluderer i programmet. Avanserte terapier er et område i vekst og det er viktig at vi øker kunnskapen om hva disse behandlingene er og hva de ikke er både innen industrien, embetsverk, helsetjenesten og allmenheten – møteserien er et tiltak for å bidra til dette, sier Edvardsen.

Neste møte i serien om avanserte terapier (ATMP) skal handle om genterapi, og er satt til 8. april. Mer informasjon og påmelding blir publisert på våre nettsider snart.

Agendaen så slik ut:

– Velkommen v/Maja Sommerfelt Grønvold, SLV

– CAR-T, intro til teknologi og utvikling v/ Eli Bergli, Novartis Norge

Presentasjonen til Eli Bergli

Erfaringer fra CAR-T studier og klinisk praksis:

  • Lymfom v/Alexander Fosså, OUS

Presentasjonen til Alexander Fosså

  • Myelomatose v/Fredrik Schesvold

Presentasjonen til Fredrik Schesvold

  • OUS Pediatri v/Jochen Büchner, OUS

Presentasjonen til Jochen Büchner

– Forskning og innovasjon innen CAR-T feltet i Norge Johanna Olweus, OUS

Presentasjonen til Johanna Olweus

– Spørsmål og avrunding

Se opptak fra frokostmøtet her:

Her er tidsstempel for de ulike programpostene:

01:23 CAR-T, intro til teknologi og utvikling v/ Eli Bergli, Novartis Norge

Erfaringer fra CAR-T studier og klinisk praksis:

16:41 Lymfom v/Alexander Fosså, OUS

31:41 Myelomatose v/Fredrik Schesvold

50:50 OUS Pediatri v/Jochen Büchner, OUS

1:09:45 Forskning og innovasjon innen CAR-T feltet i Norge Johanna Olweus, OUS