FHI vil ha nytt vaksinasjonsprogram for voksne

– Vi anbefaler at det organiseres for voksne og risikogrupper som influensaprogrammet i dag, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg til Aftenposten. LMIs vaksineutvalg kommenterer.

Publisert 18. mai 2022

Helsemyndighetene har lenge jobbet med et vaksinasjonsprogram for voksne, men ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det foreløpig ikke tatt noen beslutning blant annet på grunn av at pandemien har krevd store ressurser. Departementet skal arbeide mer med det i tiden fremover.

En ny Folkehelsemelding er under utarbeidelse, og FHI anbefaler et vaksinasjonsprogram for voksne som et permanent tilbud. FHI vil da ha ansvar for overordnet drift, anbefalinger, anbud, kjøp, distribusjon og kommunikasjon og oppfølging i Norge, skriver Aftenposten.

– Med et vaksinasjonsprogram for voksne vil vi sikre at alle som omfattes av det får et tilbud om vaksinasjon. En del av oppgaven blir å minne målgruppene om tilbudet og tilrettelegge for vaksinering, sier Stuwitz Berg til avisen.

Line Rondan i LMIs vaksineutvalg er også intervjuet av Aftenposten, i forbindelse med at LMI har gitt innspill til den nye folkehelsemeldingen.

– Mange voksne vet ikke hvilke vaksiner som er anbefalt eller når og hvor de kan ta dem. Konsekvensen er sykdomstilfeller som kunne vært forebygget. Norge får en stadig eldre befolkning. Eldre er sårbare for infeksjonssykdommer. Et vaksinasjonsprogram for voksne vil sikre bedre folkehelse og en bærekraftig helsetjeneste, sier Rondan.

Hun peker på at forutsigbarhet i leveranser til Norge er viktig for helseberedskapen, fordi den globale etterspørselen etter vaksiner øker.

– Den midlertidige infrastrukturen og erfaringer fra pandemien med digitale informasjonssystemer og vaksinering i hele landet bør brukes til å lage et permanent system for vaksinasjon av voksne, sier hun.