Nok et statsbudsjett uten voksenvaksinasjonsprogram

Heller ikke denne gangen er et voksenvaksinasjonsprogram nevnt i statsbudsjettet. - Det begynner å haste, sier leder i LMIs faggruppe for vaksiner, Per Aabakken.

Publisert 6. oktober 2022

– Jo før et slik program innføres, jo bedre. Vi har under pandemien sett at eldre er spesielt utsatt for infeksjonssykdommer og trenger beskyttelsen vaksiner kan gi. Ikke bare mot alvorlig covid-19-sykdom, men også mot andre infeksjonssykdommer som influensa, kikhoste, pneumokokksykdom og helvetesild. Når det blir stadig flere eldre i samfunnet vårt, og stadig flere dermed rammes av disse sykdommene, vil det utfordre helsevesenet og bærekraften i samfunnet. Mange voksne og eldre vet ikke hvilke vaksiner som er anbefalt for dem, eller hvilke vaksiner som er tilgjengelige. Et vaksinasjonsprogram for voksne kunne satt dette mer i system, og gjort det lettere for folk å orientere – og vaksinere – seg, sier Aabakken. 

Legemiddelmeldingen i 2015 varslet at regjeringen at den ville utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i oppdrag å utrede dette, og i sin konklusjon foreslo FHI å etablere et voksenvaksinasjonsprogram. I 2018 presenterte FHI sitt forslag til hvordan et slikt program kunne innføres og gjennomføres. I 2021 ba Stortinget endelig regjeringen om å utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres,  men dette arbeidet har blitt forsinket som følge av pandemien.

Under et møte LMI arrangerte i 2021 var representanter for FHI, Apotekforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, FIRM Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin, SV og Arbeiderpartiet overbevist om at et vaksinasjonsprogram ville være innført innen 1. januar 2022. Finansieringen måtte i så fall komme i statsbudsjettet for 2022. Der var det ikke. Og altså nå heller ikke i statsbudsjettet for 2023.

Da LMI og LMIs vaksineutvalg arrangerte et møte om dette i Arendal i år, sa statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) dette:

– Vi starter arbeidet med voksenvaksinasjonsprogram nå i høst, og vår ambisjon er å levere et forslag til Stortinget i løpet av sesjonen. Håpet er at vi kan komme opp med et forslag vi kan bli tverrpolitisk enige om, og det tror jeg det er gode muligheter for å få til. Vi er også ivrige etter å få landet dette, sa Bjørkholt.

Kun koronavaksiner og vaksine mot apekopper er altså nevnt i statsbudsjettet for 2023. Regjeringen foreslår 1,92 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon. Staten vil fortsette å dekke kommunenes, Svalbards og helseforetakenes kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet i 2023. Som følge av spredning av apekopper i Europa foreslår regjeringen også innkjøp av vaksine til bruk mot viruset i 2023.