Solid økning i kliniske studier i 2022

Pilene peker nå endelig i riktig retning når det gjelder antall industrifinansierte kliniske studier i Norge. – Vi ser en økning på nærmere 57 %, sier LMIs Hege Edvardsen.

Publisert 30. januar 2023
Kilde: Legemiddelverket

Helt ferske tall fra Statens legemiddelverk viser at fra 2020-2022 har antall industristudier økt fra 72 til 113 studier. Det er en økning på hele 56.9 %. Til sammenligning har antall ikke-kommersielle studier hatt en liten nedgang fra 58 til 52. Totalt ble det søkt om 165 studier i Norge i 2022.

Et stort flertall av studiene var på fase 2 og 3, og 38 av 113 industristudiene var på kreftområdet.

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI med kliniske studier som et av sine hovedområder, er henrykt over tallene.

Hege Edvardsen

– Dette er fantastiske nyheter. I Norge har det skjedd mye de siste årene med tanke på å øke antall kliniske studier. I januar 2021 ble handlingsplanen for kliniske studier lansert, og et drøyt år etterpå var NorTrials i gang – som et resultat av handlingsplanen. I fjor antok vi at økningen i 2021 kom som følge av pandemien. Under pandemien lyktes de nordiske landene i større grad med kliniske studier enn mange andre land og vi fikk flere studier i alle land dette året. Når trenden nå fortsetter også i 2022 kan vi tillate oss å tenke at det er starten på noe veldig bra. Dette er et resultatet av alt arbeidet vi gjør i samarbeid mellom helsetjenesten og industrien, og vi krysser fingrene for at økningen fortsetter, sier Edvardsen.

Hun mener det er på sin plass med en takk og en anerkjennelse til alle som har bidratt.

– Vi må få takke klinikere og forskningssykepleiere, forskningskoordinatorer og de som jobber med kontraktene, de som jobber på sykehusapotekene og laboratorieavdelingene og med bildediagnostikk. Takk også til alle i firmaene som jobber for å trekke studier til Norge og bidrar til at de blir gjennomført, og ikke minst til alle pasientene som deltar i studier, sier Edvardsen.

Nicolaus Vaugelade-Baust

Også Nicolas Vaugelade-Baust, Nordic Evidence Generation Director i Novartis og leder for LMIs utvalg for Innovativ Helseinfrastruktur, sier det er svært gledelig å se denne betydelige økningen av industrifinansierte studier i Norge.

– Forhåpentligvis betyr dette at en mangeårig trend nå er snudd. Den økningen vi nå ser er et resultat av mange års målrettet samarbeid mellom mange aktører, både private og offentlige. Disse tallene er veldige gode nyheter for pasienter i Norge. Vi i industrien ser frem til videre samarbeid for å fortsette løfte for industrifinansierte kliniske studier i Norge, sier han.