– Det handler ikke om det ene eller det andre, de ulike innsatsfaktorene må spille hverandre gode

Forebygging, vaksiner, riktige legemidler og livsstilsendringer ble nevnt som stikkord for å bedre folkehelsen i Norge på møtet Novartis, Novo og LMI arrangerte om ikke-smittsomme sykdommer.

Publisert 25. april 2023
PANELSAMTALE: Fra venstre: Erlend Svardal Bøe i Høyre, Leif Rune Skymoen i LMI og Truls Vasvik i Ap.

Vaksiner er avgjørende for folkehelsen, og legemidler har betydd mye for behandling av sykdommer som diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer. På møtet om ikke-smittsomme sykdommer, arrangert av Novartis, Novo Nordisk og LMI 24. april, ble det diskutert rundt hvor slaget for folkehelsen står i dag, og hvordan legemidler og vaksiner kan benyttes mer effektivt som innsatsfaktor innen behandling og forebygging av sykdom i Norge.

Møtet fant sted på Sentralen i Oslo sentrum og møteleder var lege og forfatter Kaveh Rashidi.

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Hanne Løvdal Gulseth, ga en statusrapport på hvor slaget for folkehelsen står i dag.

– Vi ser at målrettet tiltak virker, slik som de strukturelle tiltakene som er gjort for å få ned røyking i befolkningen, der har vi lykkes. Forebygging tar tid før man ser effektene, ofte 30-40 år, men effektene er store. Vi ser også at komplekse problemer ikke har en enkelt løsning. Det handler om forebygging på samfunnsnivå og på individnivå, sa Gulseth.

– Voksenvaksinasjonsprogram må konkretiseres

Administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, holdt et innlegg om legemidler og vaksiners betydning for folkehelsen, både historisk sett og hva det kan bety i fremtiden.

– Folkehelse handler om mange faktorer, og legemidler kan hjelpe med å forebygge og behandle sykdom. Men det handler ikke om det ene eller det andre, de ulike innsatsfaktorene må spille hverandre gode.

Skymoen tok opp voksenvaksinasjonsprogram som et effektivt verktøy for å forbedre folkehelsen og utjevne sosiale forskjeller.

– Dette er lavthengende frukt som må plukkes fort. Voksenvaksinasjonsprogram er nevnt i den nye folkehelsemeldingen, men det må konkretiseres og følges opp. Det beste er om vi får en fullfinansiert løsning, slik at alle får de vaksinene som er anbefalt, sa Skymoen.

LMI-direktøren nevnte også fedme og diabetes som områder i folkehelsen hvor det må tas større grep.

– Vi har en global fedmeepidemi, dette er en utvikling vi ikke har klart å bremse og som gir god grunn til bekymring. Det er en stor utfordring for folkehelsen og for samfunnet, og det koster flere milliarder hvert år. Vi vet at nye legemidler kan hjelpe på fedme og diabetes type 2, i tillegg til de andre innsatsfaktorene, som livsstilsendringer.

Skymoen mener samfunnsverdien av legemidler bør telle i større grad fremover.

– Det foregår en enorm innsats for å utvikle nye verktøy, og det vil komme nye legemidler og vaksiner hver eneste år, som vil kunne løse problemer i fremtiden som vi ikke kan løse i dag. Den fulle samfunnsverdien som dette medfører legges ikke til grunn i dagens system for innføring, dette må reflekteres i den nye prioriteringsmeldingen, sa Skymoen.

Les også: Høringsinnspill fra LMI om Folkehelsemeldingen

Klinikerne John Munkhaugen, Kåre Birkeland og Trygve Ottersen hadde deretter hvert sitt innlegg om forebygging med legemidler og vaksiner i dag fra et klinikers perspektiv.

Gode ordninger i Norge – som kan bli enda bedre

Mot slutten av møtet deltok Skymoen i LMI, Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, Truls Vasvik i Ap og Erlend Svardal Bøe i Høyre i en panelsamtale ledet av Rashidi.

– Vi er opptatt av tilgang til nye legemidler og vaksiner, det er viktig for folkehelsen. Vi har gode ordninger i Norge, men vi må bygge videre og gjøre disse enda bedre. Norge må bli et mer fremoverlent land, sa Skymoen.

Svardal Bøe mener vi må ha en ordentlig oppfølging av folkehelsemeldingen.

– Høyre er utålmodige når det gjelder å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram, det må tydeliggjøres en plan for hvordan dette skal innføres.

Vasvik svarte at programmet skal jobbes videre med.

– Vi kommer til å legge trykk på voksenvaksinasjonsprogrammet. Så må vi finne ut hva som skal inn, hvem som skal få når og hvor, og kostander. Vi må få dette i system, sa Vasvik.

Se flere bilder fra møtet: