Se LMIs seminar for pasientforeninger i opptak her

26. mai arrangerte LMIs faggruppe for pasientkontakt et seminar for pasientforeninger, som blant annet handlet om dialog, pasientperspektivet og det norske systemet for godkjenning av legemidler.

Publisert 29. mai 2023
PANELSAMTALE: Fra venstre: Joachim Henriksen, kommunikasjonsdirektør i Pfizer Norge, Margaretha Hamrin, styreleder i FH Norge, Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen, Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i FFO og Øystein Kydland, brukerrepresentant i Nye metoder.

Seminaret tok også for seg hva LMI står for og hvordan vi jobber for at norske pasienter skal få tilgang til nye innovative legemidler, vi fikk også et innblikk i det norske systemet for godkjenning av legemidler, et system som for mange virker komplisert og uoversiktlig. Samtidig ville vi åpne for dialog for bedre å forstå pasientperspektivet og de problemstillingene norske pasientforeninger jobber med.

Seminaret fant sted i kjelleren i LMIs lokaler på Majorstuen, med omtrent 40 påmeldte deltakere til stede i salen.

Se opptak av seminaret her eller lenger nede i saken.

Thor Even Skotgård, leder i LMIs faggruppe for pasientkontakt, loset oss gjennom det omtrent tre og en halv time lange møtet.

Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI, snakket om viktigheten av stemmen til pasientene, og hvilke saker industri og pasientforeninger kan ha til felles.

– Jeg vil gi en stor honnør til pasientforeningene, de gir gode og viktige tjenester til pårørende, og er viktig for de som rammes av sykdom. De har også en viktig stemme i samfunnet, og er med på å sørge for at vi har et så bra helsevesen i Norge, sa Skymoen.

– Vi i legemiddelindustrien er opptatt av å være en troverdig og god partner, og å interagere med pasientorganisasjoner og helsepersonell på en ryddig og god måte, sa Skymoen.

Skymoens presentasjon

Line Walen i AstraZeneca holdt et innlegg hvor hun gikk gjennom hvordan et legemiddel godkjennes i Norge.

Walens presentasjon

Signe Fretland i NorTrials snakket om kliniske studier og hvordan pasienter får informasjon om tilgang til legemidler gjennom kliniske studier.

Fretlands presentasjon

Frank Rosendahl Slettebakken, leder av digitale kanaler i LHL, fortalte om hvordan organisasjonen jobber for å sikre god kommunikasjon med pasienter i en digital verden.

Slettebakkens presentasjon

Den siste delen av seminaret ble det lagt opp til en panelsamtale mellom Øystein Kydland, brukerrepresentant i Nye metoder, Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i FFO, Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen og Margaretha Hamrin, styreleder i FH Norge. Samtalen ble leder av Joachim Henriksen, kommunikasjonsdirektør i Pfizer Norge.

Se også LMIs nettside for pasientkontakt her.

Se opptak av hele seminaret her (tidskoder under):

Velkommen ved Thor Even Skotgård

Leif Rune Skymoen, 4:15

Line Walen, 28:30

Signe Fretland, 1:07:00

Frank Rosendahl Slettebakken, 1:34:35

Panelsamtale, 2:03:05