Legemiddelindustrien brukte 159 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag, for åttende år på rad, alle verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

Publisert 30. juni 2023
Offentliggjøring av verdioverføringer

Den største summen blant overføringene var også denne gangen summen til forskning og utvikling. Her har LMIs medlemmer totalt brukt over 159 millioner kroner i 2022 i sitt arbeid med å forske frem nye legemidler. Summen inkluderer de direkte kostnadene firmaene har hatt, og inkluderer ikke indirekte summer, som for eksempel at de betaler for alle legemidler som brukes i kliniske studier.

Når legemiddelindustrien finansierer behandling som sykehusene ellers selv måtte finansiert, frigjøres det midler i sykehusenes budsjetter som kan benyttes til andre formål.

– Vi er svært glade for at firmaene våre bidrar så mye til forskning og utvikling i Norge, det er viktig for norske pasienter. Det viser at industrien er en viktig bidragsyter til helsetjenesten. Samarbeid mellom industri og helsepersonell og helsetjenesten er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, og for utvikling av nye og forbedrede legemidler, sier Ramona Melanie Eichenberger, seniorrådgiver i LMI.

Det er en oppgang på 20 millioner fra 2021.

Her finner du våre medlemsselskapers offentliggjøringer for 2022

Her finner du mer informasjon om offentliggjøringer

Fem på topp til forskning og utvikling:

MSD: 49 725 558 kr
AstraZeneca: 16 200 000 kr
Roche: 14 212 396 kr
Sanofi: 12 233 331 kr
Amgen: 9 712 927 kr