LMI inviterer til Helseøkonomisk fagdag 20. september

Helseøkonomisk fagdag er en viktig møteplass for industrien, myndigheter, akademia og pasientforeninger. I år vil fagdagen ha fokus på arbeidet med ny prioriteringsmelding.

Publisert 10. juli 2023

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at de skal legge frem en ny prioriteringsmelding som skal vurdere persontilpasset medisin, og gode prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen har satt ned tre ekspertgrupper som skal fremskaffe kunnskapsgrunnlag inn mot arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Under Helseøkonomisk fagdag 20. september vil vi belyse og diskutere temaer knyttet til ny prioriteringsmelding. 

Temaer som blant annet vil adresseres på fagdagen er håndtering av usikkerhet og prioriteringsmeldingen.

LMI har tidligere hatt god erfaring med Helseøkonomisk fagdag som et møtested for offentlige og private helseaktører, og vi ønsker derfor å invitere alle parter til en fagdag også i år hvor relevante og viktige temaer blir satt på dagsorden. Helseøkonomisk fagdag vil finne sted på Sentralen i sentrum av Oslo og vil i år være et heldagsmøte fra kl. 09.00 til 15.30.  

Meld deg på her.

Fagdagen er åpen for alle.

Priser:

LMI-medlemmer: 2500

Ikke-medlemmer: 5000

Ansatte i offentlig sektor og ansatte i pasientforeninger: Gratis

Tid og sted: Sentralen i Oslo 20. september kl. 09.00 (kaffe fra 08.30) – 15.30 

Det vil bli servert bakeverk, lunsj og forfriskninger utover dagen. 

Det er begrenset med plasser, så meld deg på allerede i dag. 

Vi ser frem til et godt og innholdsrikt møte.  

Fullt program vil bli publisert senere.  

Meld deg på her.