LMI samler industrien under Arendalsuka

I år har vi fått med oss 21 av medlemsselskapene våre – til å stå sammen om tre møter under Arendalsuka. Ett for hver pilar i LMIs strategi. Her kan du lese mer om møtene.

Publisert 9. august 2023

Tilbakemeldinger fra myndigheter, pasientforeninger og politikere etter fjorårets Arendalsuke var at det var mange overlappende temaer på legemiddelfeltet, og de skulle ønske at LMI kunne samle medlemmene for samarbeid om større fellesmøter. På bakgrunn av det ønsket LMI å invitere og samarbeide med flest mulig av våre medlemmer – til tre møter under Arendalsuka. Ett for markedstilgang, ett for innovativ helseinfrastruktur og ett for næringspolitisk.

LMI tilbyr engelsk oversettelse av Arendalsukamøtene våre – mer informasjon her

Innovativ helseinfrastruktur

Den opplyste pasient- hvem har ansvar og hvem kan bidra? 

Når: Tirsdag 15. august, kl 15.00-1630

Hvor: Restauranten/Stuen, Clarion hotel Tyholmen

Arrangører: LMI, Apotekforeningen, Felleskatalogen og 21 av LMIs medlemsselskaper

Programmet

For å sikre en bærekraftig helsetjeneste fremover, må de fleste av oss ta mer ansvar for egen helse, også når vi blir syke. For å klare det, må vi vite nok om sykdommen og behandlingen vi får. En av tre bruker legemidlene sine feil, noe som utgjør en betydelig belastning for helsetjenestene og forårsaker anslagsvis 1000 dødsfall per år.

Det finnes mange påstander og informasjon om helse og legemidler, men som pasient kan det være vanskelig å vite hvilke kilder vi kan stole på. Samtidig er kunnskap om hvorfor vi skal ta legemidlene, hvordan de kan påvirker oss, og hva som kan skje hvis vi ikke bruker de riktig, en forutsetning for at vi kan bli friske eller mestre sykdommen best mulig.

Vi samler aktørene for å diskutere hvor utfordringene ligger, hvem som har ansvaret og hvilke aktører som kan bidra til at pasientene har nok og riktig kunnskap.

Tilgang til nye medisiner

Venterommet – hvorfor må vi vente på livsviktig behandling 

Når: Onsdag 16. august, kl 12.30-14.00

Hvor: Clarion hotel Tyholmen, Sal A

Arrangører: LMI, Kreftforeningen, FFO og 21 av LMIs medlemsselskaper

Programmet

Selv om medisiner er godkjent for bruk i Europa fordi de er effektive og sikre å bruke, blir de ikke alltid tatt i bruk med en gang her i Norge.  

Alle involverte – pasienter, helsepersonell, myndigheter, innkjøpsorganer og legemiddelindustrien – har et ønske om at norske pasienter skal få raskest mulig tilgang til innovativ og ny behandling. Akkurat som det står i de legemiddelpolitiske målsetningene. På Venterommet til FFO, Kreftforeningen og LMI skal vi forsøke å forklare hvorfor ventetiden på noen nye behandlinger tar lang tid. Vi vil få perspektivene til pasienter, klinikere, myndigheter, legemiddelindustrien og politikere.   

Bli med inn i Venterommet, og få med deg møtet vårt under Arendalsuka  

Næringspolitisk

Livsviktig eksportsatsing – en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap 

Når: Torsdag 17. august, kl 1430-1600

Hvor: Clarion hotel Tyholmen, Sal A

Arrangører: LMI, LO, NHO, HO21-rådet, Abelia og 21 av LMIs medlemsselskaper

Programmet

Helseindustrien kan bli et betydelig bidrag til regjeringens mål om en dobling av fastlandseksporten. Samarbeid er avgjørende for å lykkes. Derfor lanserer vi et partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap på Arendalsuka for arbeidet med å utvikle en sterk helse og livsvitenskapsindustri. En bred helse- og livsvitenskapsnæring er med i samarbeidet, med LO og NHO i spissen. Partnerskapet for helse og livsvitenskap skal sammen med myndigheter og virkemiddelapparatet utforme innholdet i satsingen på helseteknologi og livsvitenskap.