15 konkrete tiltak for økt helseeksport

- Helsenæringen - dere er gull. Dere skaper verdier. Nå skal vi ta store steg sammen for å få denne næringen enda mer ut i verden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Publisert 9. februar 2024
Eksportsatsing helsenæringen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

I dag la han sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem regjeringens eksportstrategi for helsenæringen: 15 konkrete tiltak skal bidra til at helsenæringen kan ta ut hele sitt potensiale.

Rundt 100 personer var samlet i Forskningsparken i Oslo og mange fulgte i tillegg fremleggelsen digitalt.

– Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen. Vi har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor det voksende globale markedet. Med regjeringens målrettede satsing vi vil legge til rette for at norske bedrifter kan øke sin eksport. Det vil igjen kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser i denne viktige næringen, sier Vestre.  

Dette er de 15 tiltakene regjeringen lanserer for å øke helsenæringens eksport:

 1. Felles eksportfremstøt til viktige markeder i Europa, Nord-Amerika og Asia
 2. Mobilisere Team Norway for å bidra til økt helseeksport
 3. Bunting av digitale produkter
 4. Egen markedsføringsstrategi for helsenæringen
 5. Felles profilering og merkevare-bygging for helsenæringen
 6. Styrking av Invest in Norway for å få flere helseinvesteringer til Norge
 7. Helsenæringen inn i det nordiske industripartnerskapet
 8. Videreutvikle helseteknologiordningen for å akselerere innføringen av nye løsninger
 9. Videreutvikle Nortrials – et partnerskap mellom helseforetakene og næringslivet
 10. Etablere veiledningstjeneste for kommuner og leverandører
 11. Tydelige føringer om samarbeid mellom helseforetak og næringsliv
 12. Harmonisering av standarder, blant annet med EU
 13. Følge opp veikart for helsenæringen og ha nær interaksjon med næringen
 14. Satsingen ledes av et prosjektstyre bestående av representanter for helsenæringen
 15. Måling av helsenæringens eksportutvikling og effekt av satsingen

Bakgrunn

Norge har alltid vært avhengig av eksport fordi det legger grunnlag for både inntekter, arbeidsplasser og velferd. I 2022 la for eksempel eksporten grunnlag for 610 000 arbeidsplasser. Norsk eksport er i høy grad havbasert, og eksporten av olje og gass, maritime varer og tjenester, og sjømat sto for rundt 80 % i 2022.

Regjeringen har et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030, og for å få råd om hvilke næringer det er smart for Norge å satse på, har de opprettet Nasjonalt eksportråd. De har også opprettet eksportreformen «Hele Norge eksporterer», der myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet «skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.»

I april 2023 annonserte dette eksportrådet at helsenæringen bør være én av næringene Norge satser på. Regjeringen lyttet til rådet, og i juni i 2023 annonserte Vestre og Kjerkol at helsenæringen blir den fjerde nasjonale eksportfremmesatsingen under «Hele Norge eksporterer».

Etter fremleggelsen av de to statsrådene var Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI, var invitert til å sitte i panel sammen med Peggy Hessen Følsvik, leder i LO, Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret og medlem i Nasjonalt Eksportråd og Håkon Haugli, direktør i Innovasjon Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

LMI kommer tilbake med mer