Gehør for LMIs innspill til bedre legemiddelberedskap 

- LMI har jobbet for å sikre at legemidlene på lager i Norge, blir i Norge. At det nå varsles en lovendring er et positivt, sier Leif Rune Skymoen.

Publisert 8. april 2024
FØRSTE BEREDSKAPSMELDING: I november 2023 la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem historiens første helseberedskapsmelding. Her med LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen.

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til ny Helseberedskapsmelding som helse- og omsorgsministeren la fram i november. Formålet med meldingen er å verne liv og helse ved å sikre en motstandsdyktig helseberedskap der forebygging og beredskap skal gis høyere prioritet i helse- og omsorgssektoren. 

Flere har lyttet til LMI

I forkant av meldingen foreslo LMI fem tiltak for en bedre legemiddelberedskap.  

– Vi ser at flere av partiene i komiteen har lyttet til LMI.  Våre fem tiltak er omtalt eller foreslått fra et eller flere partier i komiteen. Vi merker oss at det nå er en bred politisk enighet om å styrke norsk helseindustri. Det vil bidra til å styrke norsk legemiddelberedskap. Derfor må satsingen som er satt i gang med Veikartet følges opp med konkrete investeringer, sier Skymoen. 

– Vi er svært glade for at flere partier presser på for at regjeringen må inngå beredskapsavtaler med produsenter i Norge. Regjeringen må styrke samspillet med næringen for å utnytte samfunnets samlede beredskap. Det er flere produsenter i Norge som kan produsere legemidler vi har behov for i en krise. Det vil også gi oss en større tyngde inn i et samarbeid med HERA, sier Leif Rune Skymoen.  

HERA er etablert for å sikre EU tilgang til blant annet legemidler og medisinsk utstyr i en helsekrise.

Et mindretallsforslag fra H, SV, R og PF om nordisk samarbeid fikk tilslutning fra alle partiene og ble dermed enstemmig vedtatt: «Stortinget ber regjeringen styrke og utvide det nordiske samarbeidet om produksjon og lagring av legemidler og smittevernutstyr i Norden.»

– Samarbeid om helseberedskap med våre naboland er viktig. Det viste pandemien, sier Leif Rune Skymoen.

Legemidler som er i Norge, må bli i Norge

I helse- og omsorgskomiteens innstilling til meldingen opplyser regjeringspartiene at regjeringen i løpet av våren vil fremme en lovproposisjon med bl.a. begrensninger på muligheter for parallelleksport ved legemiddelmangler eller fare for mangler. Etter at tiltakene som ble innført under pandemien opphørte 1. juli 2023, har Norge hatt en svekket legemiddelforsyningssikkerhet. Derfor er det viktig at slike restriksjoner kommer på plass, slik at vi kan sikre oss at legemidler forblir i Norge ved angler eller ved fare for mangler.  

– LMI har også jobbet for at det må legges restriksjoner på parallelleksport fra beredskapslagrene.  Det er gledelig å konstatere at Høyre, SV og Rødt i sine merknader tar til orde for det, sier Skymoen. 

I komiteens høring om helseberedskapsmeldingen i januar etterlyste LMI mer konkrete tiltak for å styrke legemiddelberedskapen.