Det er for tiden ingen arangementer tilgjengelig.

Ta kontakt med Legemiddelindustrien på lmi@lmi.no om du behøver hjelp angående en av våre arrangementer.